Vroeger werden gebouwen altijd natuurlijk geventileerd: de buitenlucht kwam door ramen of kieren het gebouw binnen en de binnenlucht werd ook zo afgevoerd. Vanaf de jaren zeventig werden steeds meer nieuwe gebouwen voorzien van mechanische ventilatie. Hierbij voert een ventilator de binnenlucht continu naar buiten af. Via klapramen of roosters in de gevel (kozijnen, muren) komt verse lucht op natuurlijke wijze het gebouw binnen.

Nieuwe gebouwen zijn tegenwoordig vaak voorzien van gebalanceerde ventilatie. Daarbij wordt frisse buitenlucht mechanisch toegevoerd en de binnenlucht mechanisch afgevoerd. De aanvoer en de afvoer zijn daarbij in evenwicht ('balans'). Met het oog op energiebesparing wordt bij gebalanceerde ventilatie gewoonlijk ook warmte-terugwinning ('wtw') toegepast, waarbij de af te voeren lucht via een warmte-wisselaar zijn warmte afgeeft aan de koelere binnenkomende buitenlucht. Die buitenlucht wordt daardoor voorverwarmd en dat levert energiebesparing op.


kantoorruimte

vervuild ventilatiekanaal Er gaan grote hoeveelheden lucht door de ventilatieroosters, de afzuigventielen, de ventilatiekanalen en de luchtfilters. Stofdeeltjes hechten zich hieraan, waardoor het systeem minder goed gaat functioneren en er een hinderlijk geluid kan ontstaan. Ventilatieroosters en afzuigventielen moeten meerdere keren per jaar grondig worden schoongemaakt. Filters raken verstopt en moeten regelmatig worden vervangen. De ventilator en de ventilatiekanalen dienen minimaal eenmaal in de 4 jaar vakkundig gereinigd te worden. Alleen met het juiste onderhoud kan een ventilatiesysteem goed functioneren en bent u verzekerd van een gezond binnenklimaat!


Indien gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, wordt vaak geklaagd over geluidshinder en is de verleiding groot om de ventilator uit te zetten. In de winter worden ventilatieroosters en klapramen vaak gesloten als het buiten koud is. Dit is niet verstandig, omdat daarmee de toevoer van frisse lucht beperkt wordt.

In de zomer speelt nog een ander probleem. De meeste kantoren hebben airconditioning of topkoeling. Met topkoeling wordt een binnentemperatuur nagestreefd die drie tot acht graden onder de buitentemperatuur ligt. Bij airconditioning kun je een willekeurige binnentemperatuur instellen, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Op het moment dat de airconditioning of topkoeling is ingeschakeld wordt altijd gezegd dat alle ramen dicht moeten, om te voorkomen dat de afgekoelde lucht naar buiten gaat en warme buitenlucht binnenkomt. Men moet zich realiseren dat een airconditioning enkel de binnenlucht afkoelt en géén frisse buitenlucht aanvoert. Het gevolg is dat de CO2-concentratie sterk zal oplopen, waardoor de prestaties afnemen en het aantal gezondheidsklachten zal toenemen.

airconditioning
vergaderruimteGeavanceerde airconditioning- en topkoelingsystemen hebben meestal een regelklep waarmee de hoeveelheid toegevoerde frisse buitenlucht kan worden geregeld. Om zoveel mogelijk energie te besparen wordt deze klep nogal eens te ver dichtgezet, waardoor onvoldoende frisse buitenlucht wordt toegevoerd, met het gevolg dat werknemers versuft raken, zich moeilijk kunnen concentreren en hoofdpijn krijgen.


decision making performance

Sinds 1 april 2017 moet de bestaande bouw voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie conform het Bouwbesluit 2012. De waren gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet dit worden gebaseerd op het aantal personen in een ruimte. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Ook zijn er eisen met betrekking tot de maximaal toegestane CO2-waarde (1.000 ppm) in een ruimte. Dit betekent dat alle kantoren sinds 1-4-2017 genoodzaakt zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een CO2 meter.


Een gezond binnenklimaat begint bij het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter!


co2meterwebshop

CO2 meter fai3 tsense

AranetEen slecht binnenklimaat leidt tot gezondheidsklachten en concentratieproblemen.

TNO heeft aangetoond dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% (2% ->1,5%) kan doen afnemen en de productiviteit van de werknemers tot 15% doet verbeteren. Als je dit gaat uitdrukken in geld en terugverdientijd, dan is de investering in een CO2 meter te verwaarlozen en ligt het voor de hand om permanent de luchtkwaliteit te monitoren in diverse kantoorruimten en vergaderruimten in het bijzonder, om te streven naar een gezond binnenklimaat en maximale prestaties van alle werknemers!


Op 14 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit aangaande nieuwe regelgeving voor ventilatie van arbeidsplaatsen; het betreft algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. "De werknemers moeten over voldoende verse lucht beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de lichamelijke inspanningen. Hiertoe dient de werkgever ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen lager is dan 800 ppm en in elk geval 1200 ppm niet overschrijdt." (zie publicatie)

Met onze SenseAir CO2 indicator bent u bewust van de luchtkwaliteit en kunt u erop toezien dat er voldoende wordt geventileerd en wordt u gewaarschuwd als dit niet het geval is, zodat u direct passende maatregelen kunt nemen!DIVERSE PUBLICATIES OVER HET (SLECHTE) BINNENKLIMAAT IN KANTOREN
 1. TNO: Meta-onderoek gezonde binnenlucht'

 2. Platform Gezond Binnenklimaat, rapport 'Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018'

 3. Belgisch Staatsblad: 'Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen'

 4. BBA Binnenmilieu: Impact van natuurlijke ventilatie op comfort, gezondheid en productiviteit

 5. F-Facts: 'Het belang van een goed binnenklimaat'

 6. VGZ: 'Investeer in lucht! Maak uw personeel 10 tot 15% productiever'

 7. VV: 'Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers'

 8. Sodexo: 'Tips om productiviteit te verhogen door effectief klimaatbeheer'

 9. BBA: 'Binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim: de laatste inzichten'

 10. ArboMagazine: 'Tips voor een goed binnenklimaat - Frisse lucht, gezond kantoor'

 11. 'Binnnenklimaat beïnvloedt productiviteit en ziekteverzuim'

 12. 'De luchtkwaliteit in kantoorruimten'

 13. Weekblad Facilitair: 'Onderhoud luchtbehandelingsystemen verlaagt kosten en vergroot werkvreugde'

 14. 'Elevated indoor carbon dioxide impairs decision-making performance'

co2 meter webshop co2 meter advies